Smart'Flore

Euphraise

Euphrasia x chenevardii Jaggli

Famille des Orobanchaceae