Smart'Flore

Saxifrage continentale

Saxifraga fragosoi Sennen

Famille des Saxifragaceae