Smart'Flore

Saxifrage faux géranium

Saxifraga geranioides L.

Famille des Saxifragaceae