Smart'Flore

Saxifrage de Lamotte

Saxifraga lamottei Luizet

Famille des Saxifragaceae