Smart'Flore

Saxifrage

Saxifraga x luteopurpurea Lapeyr.

Famille des Saxifragaceae