Smart'Flore

Saxifrage intermédiaire

Saxifraga media Gouan

Famille des Saxifragaceae