Smart'Flore

Saxifrage du Piémont

Saxifraga pedemontana All.

Famille des Saxifragaceae