Smart'Flore

Saule de Smith

Salix x holosericea Willd.

Famille des Salicaceae